Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 28-02-2007
Πηγή: Πληροφορίες

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2006

Οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης κλάδου ΙΑΤΡΙΚΗΣ της 2ης Εξεταστικής Περιόδου Δεκεμβρίου 2006, θα παραλάβουν τους τίτλους από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού επί της οδού Αγ.Κων/νου 54-ΑΘΗΝΑ στις 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 09.00-16.00

Σημείωση: Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση και επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος τον τίτλο του, αλλά κάποιος άλλος, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο.

Τελευταία Ενημέρωση: 28-02-2007
Επιστροφή