Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 9-07-2008
Πηγή: Πληροφορίες

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Εξεταστική Ιατρικής Σεπτεμβρίου 2008

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων Ιατρικής Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει ταυτόχρονα με την Δήλωση Συμμετοχής να καταθέτουν ή να αποστέλλουν και τα παράβολα των μαθημάτων στα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές.
Σημειώνεται ότι η κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ γίνεται από 10-7-2008 έως 5-9-2008, καθημερινά εκτός Παρασκευής και ώρες 09:00-13:00.

Τελευταία Ενημέρωση: 9-07-2008
Επιστροφή