Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 20-07-2009
Πηγή: Πληροφορίες

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)


Στην ήδη υπάρχουσα Τράπεζα Ερωτήσεων Εξετάσεων Ιατρικής, προστίθεται σήμερα 20 Ιουλίου 2009 Τράπεζα θεμάτων του μαθήματος της Ανατομίας με 2.569 ερωτήσεις.

Η επιλογή και επεξεργασία των ερωτήσεων έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας, Ιατρικών σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Επισημαίνουμε ότι, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, όπως εμφανίζονται στο διαδίκτυο, για όλα τα μαθήματα, είναι ενδεικτικές φραστικά, η δε τελική τους μορφή, στη διατύπωση, καθορίζεται από τους θεματοδότες την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων


ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ


Τελευταία Ενημέρωση: 20-07-2009
Επιστροφή