Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 11-09-2009
Πηγή: Πληροφορίες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Λόγω της μετάθεσης των ημερομηνιών των εξετάσεων Ιατρικής ΔΟΑΤΑΠ περιόδου 2009 και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής και των αντίστοιχων παραβόλων των προς εξέταση μαθημάτων, παρατείνεται μέχρι τις 22/9/2009.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές. (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Τελευταία Ενημέρωση: 11-09-2009
Επιστροφή