Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 22-09-2011
Πηγή: admin

DIPLOMA (BAKALAVR) στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ" ΣΟΦΙΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 100/14-10-2011, η οποία τροποποιεί την απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 95/8-7-2011, για τους εγγραφέντες από το ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2013, ο τίτλος σπουδών DIPLOMA (BAKALAVR) στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ" ΣΟΦΙΑΣ δεν θα κρίνεται ως αντίστοιχος προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των Ελληνικών Α.Ε.Ι. , ακόμη και μετά από συμπληρωματικές εξετάσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 14-10-2011
Επιστροφή