Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 2-05-2012
Πηγή: admin

Ανακοίνωση για την Τράπεζα Θεμάτων Ιατρικής

Από τη Δνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται πως η επιλογή και επεξεργασία της Τράπεζας Ερωτήσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα Ιατρικής έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας, Ιατρικών σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις όπως εμφανίζονται στο διαδίκτυο, για ΟΛΑ τα μαθήματα, είναι ενδεικτικές.

Τελευταία Ενημέρωση: 2-05-2012
Επιστροφή