Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 14-10-2013
Πηγή: admin

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 (Οκτώβριος 2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (18-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (17-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (17-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (16-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (16-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (15-10-2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (14-10-2013)


ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (18-10-2013)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (17-10-2013)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (17-10-2013)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (16-10-2013)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (15-10-2013)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (14-10-2013)

Τελευταία Ενημέρωση: 18-10-2013
Επιστροφή