Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 27-01-2014
Πηγή: admin

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 - (Οκτώβριος 2013)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης κλάδου ΙΑΤΡΙΚΗΣ της 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 (Οκτώβριος 2013) μπορούν να παραλαμβάνουν τις Πράξεις Αναγνώρισης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας), επί της οδού Αγ. Κων/νου 54-ΑΘΗΝΑ 1ος όροφος, από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2013 και από ώρα 09.00-14.00.
Η παραλαβή της Πράξης μπορεί, επίσης, να γίνει από τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, μόνο μέσω γραπτής επικυρωμένης εξουσιοδότησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Τελευταία Ενημέρωση: 27-01-2014
Επιστροφή