Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 18-08-2014
Πηγή: admin

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διευκρινίζεται ότι, η αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου, ως ισοτίμων προς τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., πρέπει απαραιτήτως να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (απόφαση Δ.Σ. 145/14-02-2014), στις οποίες περιλαμβάνεται και η οριστική πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (Ε.Α.Ι.Π.).

Τελευταία Ενημέρωση: 18-08-2014
Επιστροφή