Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 4-05-2015
Πηγή: admin

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2015 (Μάϊος 2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (8-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (7-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (7-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (6-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (6-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (5-5-2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (4-5-2015)


ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (8-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (7-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (7-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (6-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (6-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (5-5-2015)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (4-5-2015)

Τελευταία Ενημέρωση: 8-05-2015
Επιστροφή