Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 31-05-2016
Πηγή: admin

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (3-6-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (2-6-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (2-6-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1-6-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (1-6-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (31-5-2016)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (31-5-2016)


ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (2-6-2016)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (2-6-2016)


ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (3-6-2016)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1-6-2016)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (1-6-2016)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (31-5-2016)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (31-5-2016)

Τελευταία Ενημέρωση: 3-06-2016
Επιστροφή