Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 24-12-2016
Πηγή: Πληροφορίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 3 Ιανουαρίου 2017 η υποδοχή κοινού για κατάθεση αιτημάτων, πληροφόρηση και παραλαβή θα γίνεται καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00.
Η ενημέρωση για τη πορεία των αιτημάτων αναγνώρισης θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. www.doatap.gr στην ένδειξη «ONLINE πορεία αίτησης».
Η υποβολή επιπλέον ερωτημάτων θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση information_dep@doatap.gr.

Τελευταία Ενημέρωση: 31-01-2017
Επιστροφή