Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 12-06-2017
Πηγή: Πληροφορίες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)


Από τη Δ/νση Αναγνώρισης ανακοινώνονται οι εξεταζόμενοι που ακολουθούν, οι οποίοι εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα συμμετεχόντων της 1ης εξ περιόδου 2017 (Ιούνιος 2017):STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
STRIKA JOVANA MILENKO 20275/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 19696/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 10442/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑVARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
VARAVINA ALEKSANDRA ALEKSANDER24191/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΣΙΛΟΒΑ ΑΛΙΣΑ ΟΛΕΓΚ 3731/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τελευταία Ενημέρωση: 12-06-2017
Επιστροφή