Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 13-06-2017
Πηγή: Πληροφορίες

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (16-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (15-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (15-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (14-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (14-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (13-6-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (13-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (16-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (15-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (15-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (14-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (14-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (13-6-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (13-6-2017)

Τελευταία Ενημέρωση: 16-06-2017
Επιστροφή