Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 13-11-2017
Πηγή: Πληροφορίες

Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 27/11/2017, 12.00 το μεσημέρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η-Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ.1-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PC

Τελευταία Ενημέρωση: 13-11-2017
Επιστροφή