Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 25-04-2018
Πηγή: Πληροφορίες

Διευκρινίσεις επί του Πίνακα Ειδών ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α) της αριθ. 9473/17-4-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 25-04-2018
Επιστροφή