Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 10-07-2018
Πηγή: Πληροφορίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την 16η Ιουλίου 2018, και μέχρι την μετάβαση του Οργανισμού στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης κλπ, όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ:

Α. ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορική αποστολή στην διεύθυνση:
ΔΟΑΤΑΠ
Αγ. Κωνσταντίνου 54
10437 ΑΘΗΝΑ

ή
ΔΟΑΤΑΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Υ.ΜΑ.Θ. – Διοικητήριο
54123 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β. με παράδοση κλειστού φακέλου στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΑΤΑΠ (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) από Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00πμ-12:00μμ.

Το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης θα αποστέλλεται στους πολίτες στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.
Οι αιτήσεις και οι πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 10-07-2018
Επιστροφή