: : 18-09-2018
:

2018-2 - -

Απ τη Διεθυνση Αναγνρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοιννονται τα ακλουθα:

Οι εξετσεις Οδοντιατρικς της 2ης Εξεταστικς περιδου 2018, θα διεξαχθον μνο στην Αθνα (και συγκεκριμνα στη Βιβλιοθκη της Αντατης Σχολς Παιδαγωγικς και Τεχνολογικς Εκπαδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) — Σταθμς ΗΣΑΠ “ΕΙΡΗΝΗ”, Ηρκλειο Αττικς), στις παρακτω ημερομηνες:

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 – ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 – ΕΞΑΚΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 – ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 – ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 - ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετ την ολοκλρωση της διαδικασας των εξετσεων, θα πραγματοποιηθε η διρθωση των γραπτν και η ανακονωση των αποτελεσμτων θα αναρτηθε στην ιστοσελδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ


Στις εξετσεις μπορε να συμμετσχει ποιος:
(α) χει καταθσει την σχετικ ατηση με τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι 10/09/2018 και μνον εφσον δεν υπρχει εκκρεμτητα στο φκελ του (επιβεβαωση γνησιτητας ττλου, ελλιπ δικαιολογητικ, κ.λ.π.).

(β) χει υποβλλει το ειδικ ντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ απ 05/10/2018 μχρι 5/11/2018, με ταυτχρονη κατθεση του παραβλου για τα μαθματα στα οποα επιθυμε να εξεταστε.
Δηλσεις συμμετοχς που δεν συνοδεονται απ τα αντστοιχα παρβολα δεν θα γνονται δεκτς (Τα παρβολα πρπει να χουν κατατεθε μχρι και την τελευταα ημερομηνα κατθεσης δηλσεων συμμετοχς).
Δηλσεις συμμετοχς, μαζ με τα παρβολα (αν εξεταζμενο μθημα) θα υποβλλονται στις παραπνω ημερομηνες στον 1ο ροφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγου Κωνσταντνου 54, 10437 Αθνα) καθημεριν 09:00-12:00 , ταχυδρομικς στην ως νω διεθυνση μσω FAX στο 210 5239525.
Σημεινεται τι, οι ενδιαφερμενοι που θα επιλξουν να στελουν τα παρβολα μσω FAX , θα πρπει να φρουν τα πρωττυπα μαζ τους τις ημρες των εξετσεων.
Διευκρινζεται τι:

Το παρβολο εναι 148,48 ευρ (145 ευρ + 3,48 ευρ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) αν μθημα και καταβλλεται στον Λογαριασμ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμ 26072595.
Προσοχ: Παρβολο της Τρπεζας της Ελλδος και ΟΧΙ του Ελληνικο Δημοσου.

Στο κθε παρβολο πρπει να αναγρφεται οπωσδποτε το ονοματεπνυμο του εξεταζμενου και το μθημα στο οποο προτθεται να εξεταστε. (Πρπει να υπρχει ξεχωριστ αποδεικτικ πληρωμς παραβλου αν εξεταζμενο μθημα).
Στην περπτωση που, για οποιοδποτε λγο, κποιος υποψφιος δεν προσλθει στις εξετσεις , το παρβολο δεν θα επιστρφεται και θα πρπει να καταβληθε νο παρβολο για τη συμμετοχ του στην επμενη εξεταστικ περοδο. Επσης, παρβολο που θα κατατεθε σε οποιονδποτε λλο Τραπεζικ λογαριασμ πλην του ανωτρου, ΔΕΝ θα παρχει το δικαωμα συμμετοχς στις εξετσεις.
Για την διευκλυνση των υποψηφων παρατθεται ο κατλογος καταστημτων της Τρπεζας της Ελλδος στο τλος της παροσης ανακονωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκλυνση των ενδιαφερομνων και προκειμνου να αποφευχθε ο αποκλεισμς απ την παροσα εξεταστικ περοδο υποψηφων, των οποων μοναδικ εκκρεμτητα αποτελε η μη ολοκλρωση της διαδικασας επιβεβαωσης της γνησιτητας του ττλου σπουδν, καλονται λοι οι ενδιαφερμενοι που θα δηλσουν για πρτη φορ συμμετοχ στις εξετσεις, να καταθτουν παρλληλα με τη δλωση συμμετοχς και Υπεθυνη Δλωση (του Ν. 1599/1986) με την οποα θα δηλνουν τα παρακτω:
« λα τα γγραφα και τα κατατεθντα στοιχεα του φακλου μου εναι γνσια και γνωρζω και αποδχομαι τι εν αυτ δεν αποδειχθε, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρε το δικαωμα ανκλησης των αποτελεσμτων μου στις εξετσεις και μη κδοσης σχετικς πρξης αναγνρισης του ττλου σπουδν μου.»
Η παραπνω Υπεθυνη Δλωση θα πρπει να κατατθεται υπογεγραμμνη και σε πρωττυπη μορφ μαζ με τη δλωση συμμετοχς και τα αντστοιχα παρβολα των προς εξταση μαθημτων στο χρονικ διστημα που ορζεται παραπνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περπτωση που οι ενδιαφερμενοι επιλξουν να αποστελουν την υπεθυνη δλωση το παρβολο μσω fax χουν καταθσει φωτοτυπα του παραβλου θα πρπει να φρουν μαζ τους τα πρωττυπα της Υπεθυνης Δλωσης και των παραβλων την ημρα των εξετσεων. Σε κθε αντθετη περπτωση δεν θα γνεται δεκτ η συμμετοχ τους στις εξετσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να χουν μαζ τους κατ τη διρκεια της εξτασης αστυνομικ στρατιωτικ ταυττητα διαβατριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περπτωση αλλαγς του ονματος τους, οι υποψφιοι της αλλοδαπς θα πρπει να χουν μαζ τους μα βεβαωση ταυτοπροσωπας.
Για την πορεα του φακλου τους, εκκρεμτητες, κλπ., οι ενδιαφερμενοι ενημερνονται ΜΟΝΟΝ απ το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 1ο ροφο του κτιρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθς και μσω της ON-LINE πορεας ατησης του φακλου.

λες οι ανακοινσεις σχετικ με την Οδοντιατρικ και τις σχετικς εξετσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθς και η κωδικοποηση ενεργειν των εξετσεων, ευρσκονται στην επσημη ιστοσελδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρε το δικαωμα να ανακαλσει απ τη λστα των εξεταζομνων τους υποψφιους για τους οποους θα προκψουν να στοιχεα σχετικ με τη γνησιτητα των ττλων τους τη διρκεια των σπουδν τους αναληθ στοιχεα.

Οι ρες προσλευσης των εξεταζμενων καθς και η λστα με τα ονματα των συμμετεχντων θα ανακοινωθον εκ νου.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξνδρου & Ζαρφη Τ.Κ. 681 00

ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτν 52 Τ.Κ. 382 21

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγοστου 25 Τ.Κ. 712 02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκ 4 Τ.Κ. 546 25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεα Ανδρα Παπανδρου 2 Τ.Κ. 451 10

ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξνδρου 26 Τ.Κ. 653 02

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομνους 27 Τ.Κ. 241 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργου 1 Τ.Κ. 691 00

ΛΑΜΙΑ
Πλατεα Δικου Τ.Κ. 351 00

ΛΑΡΙΣΑ
Κπρου 88 Τ.Κ. 412 22

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριτη 9 Τ.Κ. 811 00

ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρου 49-51 Τ.Κ. 262 21

ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτου Τ.Κ. 851 00

ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλ Σοφολη 77 Τ.Κ. 831 00

ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλ Τ.Κ. 621 22

ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρου 11 Τ.Κ. 221 00

ΧΑΝΙΑ
Ανδρα Παπανδρου 2 Τ.Κ. 731 34


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσνας, Εθν. Αντιστσεως και Δμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολου, Επιμενδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικλαος

ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγου, Κανελλοπολου 36, Τ.Κ. 251 00 Αγιο

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιδας, Καρακαδ 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιδα

ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. Αμφισσας, Αθανασου Δικου & Ανδροτσου, Τ.Κ. 331 00 Αμφισσα

ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. Αρτας, Περιφερειακ οδς ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 Αρτα

ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βροιας, Θεσσαλονκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχρι Ημαθας

ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενν, Κωνσταντνου Ταλιαδορη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβεν

ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. Εδεσσας, Διοικητριο, Τ.Κ. 582 00 Εδεσσα

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακνθου, Κωνσταντνου Λομβρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζκυνθος

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμεντσας, Ελευθερας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμεντσα

ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θβας, Επαμειννδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θβα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδτσας, Ανδρα Παπανδρου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδτσα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησου, Κυριαζ & Κονδλη γωνα, Τ.Κ. 361 00 Καρπενσι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστορις, Λεωφρος Κκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστορι

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α Δ.Ο.Υ. Κατερνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερνη

ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκς, 21ης Ιουνου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκς

ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζνης, Αριστοτλους και Γκρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζνη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορνθου, Πατρν 83, Τ.Κ. 201 00 Κρινθος

ΚΩΣ
Κως Α Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως

ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδις, Σοφοκλους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδι

ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκδας, Αγγελου Σικελιανο 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκδα

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγου, Λιμνι Μεσολογγου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολγγι

ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νξου, Χρα Νξου, Τ.Κ. 843 00 Νξος

ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλου, Ηρακλους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναπλιο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιδας, Ιπποκρτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιδα

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγρου, Χαριλου Τρικοπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολγυρος

ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρβεζας, Πολυτεχνεου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρβεζα

ΠΤΟΛΕΜΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαδας, Φιλππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαδα

ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σρου, Νικηφρου Μανδηλαρ 31, Τ.Κ. 841 00 Σρος

ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικλων, Κολοκοτρνη και Πτολεμαου, Τ.Κ. 421 00 Τρκαλα

ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκδας, Δημρχου Σκορα (Δο Δντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκδα

ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χου, Μιχαλ Λιβανο 66, Τ.Κ. 821 00 Χος


: 18-09-2018