Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 18-09-2019
Πηγή: Πληροφορίες

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης των κλάδων ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ, της 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019 (Μάιος - Ιούνιος 2019), μπορούν να παραλαμβάνουν τις Πράξεις Αναγνώρισης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, επί της οδού Αγ. Κων/νου 54-ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 11:00 - 13.00. Για τις υπόλοιπες ημέρες μετά την 19η Σεπτεμβρίου η παραλαβή των ως άνω πράξεων θα γίνεται κανονικά τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, δηλ. Δεύτερα ως Πέμπτη 9:00 – 12:00.

Τελευταία Ενημέρωση: 18-09-2019
Επιστροφή