Κατηγορία: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Καταχωρήθηκε: 1-10-2019
Πηγή: Πληροφορίες

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τελευταία Ενημέρωση: 1-10-2019
Επιστροφή