Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 21-02-2020
Πηγή: Πληροφορίες

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης των κλάδων ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, της 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019 (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019), μπορούν να παραλαμβάνουν τις Πράξεις Αναγνώρισης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, επί της οδού Αγ. Κων/νου 54-ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00. Για τις υπόλοιπες ημέρες μετά την 24η Φεβρουαρίου η παραλαβή των ως άνω πράξεων θα γίνεται κανονικά τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, δηλ. Δευτέρα ως Πέμπτη 9:00 – 12:00.

Τελευταία Ενημέρωση: 21-02-2020
Επιστροφή