Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 16-07-2020
Πηγή: Πληροφορίες

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Αρχείο πρόσκλησης

Τελευταία Ενημέρωση: 16-07-2020
Επιστροφή