Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 21-07-2020
Πηγή: Πληροφορίες

Αποτελέσματα Ιατρικής Ιουλίου 2020

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 24367/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50
2 20457/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52,25
3 12936/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56
4 4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,75
5 21824/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 57,5
6 16910/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62
7 18760/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 65
8 3077/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 65,5
9 18559/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 67
10 2024/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 73,25
11 17032/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,25
12 Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,5
13 Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 81,75
14 6933/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 85
15 Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 90ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 16,25
2 27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 23,75
3 38083/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25,25
4 25963/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 28,25
5 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 31,5
6 19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35,5
7 A/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,5
8 18683/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,5
9 20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,75
10 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,75
11 26082/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38
12 17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 39
13 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,25
14 Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,5
15 9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,75
16 14070/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43,5
17 6153/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47,5
18 3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 48,25ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11
2 15263/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11,25
3 20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 17
4 28987/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 19
5 A/4434-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 21
6 18683/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 27,5
7 11386/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 27,5
8 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 30,25


ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7937/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 50,25
2 Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 52,5
3 21824/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 54
4 6820/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 63,75
5 18760/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 65,75
6 Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 74,75
7 Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 76
8 Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 87,5
9 Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 90ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (22.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 4047/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 0,00
2 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 22,25
3 18198/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 28,00
4 12590/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 29,75
5 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 33,00
6 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 37,50
7 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 48,00ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (22.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 12936/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 59,00
2 6820/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 65,00
3 Α/1956-2020(2020-04-13) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 66,75
4 Α/2834-2020(2020-05-19) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 71,00
5 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 71,00
6 6933/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 76,25
7 Α/2219-2020(2020-04-27) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 76,50
8 12241/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 91,25ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (22.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/2834-2020(2020-05-19) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50,00
2 24367/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,25
3 25703/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,50
4 Α/1956-2020(2020-04-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 57,00
5 2902/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 57,75
6 6820/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 60,00
7 Α/1781-2020(2020-04-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,00
8 7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,25
9 Α/4433-2020(2020-07-17) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 70,00
10 2024/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71,50
11 6933/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 73,00
12 Α/2219-2020(2020-04-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 75,50
13 12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 83,75
14 30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 83,75
15 23901/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 89,00ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (22.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 23,00
2 19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 23,25
3 39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28,75
4 8223/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 33,00
5 Α/1583-2020(2020-03-31) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 34,50
6 28987/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,25
7 8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 41,25
8 9113/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 42,50
9 28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,75
10 25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47,00ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (23.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 28987/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 54
2 4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56,5
3 20046/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 58,25
4 6820/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 60
5 24734/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 62
6 12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 63
7 21824/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 77,5
8 12936/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 77,5
9 Α/1781-2020(2020-04-07) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 80
10 Α/4433-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 80
11 18760/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 81,75
12 Α/2219-2020(2020-04-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 82,5
13 6933/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 83,75
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (23.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/2834-2020(2020-05-19) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 4
2 28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 35,75
3 27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 42,75
4 A/4434-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 45
5 18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 45,5
6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 46,75
7 9113/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 49
8 18683/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 49,25<ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (23.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 9163/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55,25
2 Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55,75
3 11386/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 62
4 Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 67,5
5 12936/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 72,75
6 2024/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 73
7 18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 73,75
8 18760/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 76,75
9 17032/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 83,25
10 Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 83,5
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (23.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 25
2 26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 38
3 20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 42,5
4 2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,75
5 A/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,75
6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ(24.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 28518/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 56,00
2 20046/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 65,00
3 20457/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 67,25
4 Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 67,50
5 11386/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 79,50
6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 80,75
7 Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 82,75
8 Α/4440-2020(2020-07-20) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 85,00
9 Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 92,25
10 Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 92,50
11 Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 97,50
12 18760/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 98,75
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ(24.07.2020)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 25,00
2 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 38,75

Τελευταία Ενημέρωση: 24-07-2020
Επιστροφή