Κατηγορία: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Καταχωρήθηκε: 22-10-2020
Πηγή: Πληροφορίες

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Τελευταία Ενημέρωση: 22-10-2020
Επιστροφή