Κατηγορία: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Καταχωρήθηκε: 20-11-2020
Πηγή: Πληροφορίες

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τελευταία Ενημέρωση: 20-11-2020
Επιστροφή