Τελευταία ενημέρωση : 23 Απριλίου 2019

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 1
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
ΜΑΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 /Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |>>|