Τελευταία ενημέρωση : 27 Ιουνίου 2019

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 1
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018
ΜΑΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
14-05-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |4| |>>|