Τελευταία ενημέρωση : 31 Ιουλίου 2020

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 1
31-07-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 /...Περισσότερα
1-10-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 /...Περισσότερα
1-10-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 /...Περισσότερα
1-10-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 /...Περισσότερα
1-10-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 /...Περισσότερα
25-09-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 /Περισσότερα
25-09-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 /Περισσότερα
25-09-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 /Περισσότερα
25-09-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 /Περισσότερα
25-09-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 /Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |4| |5| |>>|