Τελευταία ενημέρωση : 12 Δεκεμβρίου 2018

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 1
1-03-2017 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Περισσότερα
6-02-2017 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Περισσότερα
8-12-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Περισσότερα
17-11-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 / />Περισσότερα
7-10-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
12-09-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2016
ΜΑΪΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα

|<<| |1| |2| |>>|