Τελευταία ενημέρωση : 27 Ιουνίου 2019

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 2
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
22-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
ΜΑΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
20-03-2019 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 /Περισσότερα
1-03-2017 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Περισσότερα
6-02-2017 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Περισσότερα
8-12-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |4| |>>|