Αρχική » Αναγνώριση » Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου*

Από τις 21.07.2022 ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εφαρμόζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν.4957/2022. Η μετάβαση είναι μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί ένα διάστημα προσαρμογής λίγων μηνών. Όταν υλοποιηθεί πλήρως η μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο, αναμένεται κάθε αίτηση να ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής.