Αρχική » Αναγνώριση » Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων μετά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου*

48,1% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 1-2 μήνες

30,8% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 4-5 μήνες

5,5% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 5-6 μήνες

8,5% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 8-9 μήνες

2,8% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 11-12 μήνες

4,3% των αιτήσεων ολοκληρώνονται σε 14-15 μήνες

Δηλαδή, το 84,4% των αιτήσεων ολοκληρώνεται σε διάστημα κάτω των 6 μηνών.

Με βάση τον προγραμματισμό της διοίκησης, αναμένεται το 2022 το 95% των αιτήσεων να ολοκληρώνεται σε διάστημα κάτω των 6 μηνών.

Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Μεταξύ τίτλων ίδιου κλάδου και ίδιου τύπου ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ίδιος.

*Μία αίτηση λαμβάνει ΑΠ όταν διαπιστωθεί στον προέλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Η αναμονή όλων των τύπων αιτήσεων στην «Ουρά Προελέγχου» για να λάβουν ΑΠ είναι σταθερά κάτω από 40 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Την ημέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση η αναμονή αυτή ήταν 180 ημέρες (έξι μήνες).