Αρχική » Αναγνώριση » Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου*

52,8% των αιτήσεων 1-2 μήνες

10,6% των αιτήσεων 2-3 μήνες

20,6% των αιτήσεων 3-4 μήνες

8,8% των αιτήσεων 5-6 μήνες

7,2% των αιτήσεων 12-13 μήνες

Το 92,8% των αιτήσεων έχει προσδόκιμο μέσο χρόνο διεκπεραίωσης κάτω των 6 μηνών

Με βάση τον προγραμματισμό της διοίκησης, αναμένεται το 2022 το 100% των αιτήσεων να ολοκληρώνεται σε διάστημα κάτω των 6 μηνών.

Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Μεταξύ τίτλων ίδιου κλάδου και ίδιου τύπου ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ίδιος.

*Ο χρόνος αναμονής όλων των τύπων αιτήσεων για τον έλεγχο πληρότητας με βάση τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2022 είναι περίπου 10 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, από 180 ημέρες που ήταν όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση.