Αρχική » Γενικές Πληροφορίες » Σελίδα 10

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες από τη Διοίκηση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διευκρινίζεται ότι, η αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου, ως ισοτίμων προς τα προγράμματα σπουδών… Περισσότερα »ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Tο γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα ως και Παρασκευή 9.00 – 14.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Από 4-11-2013, για το γραφείο του ΔΟΑΤΑΠ στη Θεσ/νίκη, οι ώρες υποδοχής κοινού θα είναι: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 -14:00.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων είναι (α) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (δια του Τμήματος Δ’ Αναγνωρίσεως… Περισσότερα »ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Από 9/1/2012 σύμφωνα με το ΦΕΚ 3165/Β/30-12-2011 ισχύουν “ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ”

Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται στην Αθήνα,… Περισσότερα »Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζεται στην Αθήνα, για το… Περισσότερα »Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

DIPLOMA Μagistr – Special Education του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Με αφορμή την ύπαρξη ελλειμματικής παρουσίασης της επίσημης Βεβαίωσης του Οργανισμού σχετικής με αίτηση πληροφόρησης για το αγγλόφωνο πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου… Περισσότερα »DIPLOMA Μagistr – Special Education του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Διακοπή Ηλεκτροδότησης

Ανακοινώνεται ότι στις 28 Απριλίου 2011, από τις 9:00-11:00, δεν θα είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του κοινού λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.