Αρχική » Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για το Διοικητικό και Οικονομικό έργο του Οργανισμού και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • το Τμήμα Προσωπικού: ο Οργανισμός στελεχώνεται από τρεις κατηγορίες υπαλλήλων: α) τους ειδικούς εισηγητές, β) τους διοικητικούς υπαλλήλους και γ) τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο διενεργεί όλες τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης, επιλαμβάνεται της μέριμνας του τομέα της Μηχανοργάνωσης καθώς και της στέγασης, φύλαξης και καθαρισμού της Υπηρεσίας.