ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ερά Οδός 75, 11855, Αθήνα , Τηλ.: 210 52.94881, 52.94.893, Φαξ: (210) 52.94.884, 52.94.8885 Web: www.aua.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Φυτικής Παραγωγής

10

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/

Ζωικής Παραγωγής

10

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

10

http://www.aua.gr/gr/dep/bio/

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

10

http://www.aua.gr/gr/dep/oik/

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

10

http://www.aua.gr/gr/dep/tex/

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

10

http://www.aua.gr/gr/dep/a3i/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλ.: 210 82.03.911, 82.31.725, 82.30.940, fax : 210 82.26.204 Web: www.aueb.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Οικονομικής Επιστήμης

8

www.aueb.gr/economics

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

8

www.aueb.gr/deos

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

8

www.dba.aueb.gr

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

8

www.mbc.aueb.gr

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

8

www.aislab.aueb.gr/accfin

Πληροφορικής

8

www.cs.aueb.gr

Στατιστικής

8

www.stat-athens.aueb.gr/homegr.html

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

8

www.dmst.aueb.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα, Τηλ.: 210 3605556, 36.20.020, 32.23.945, 36.46.966, Φαξ: 210 3614013, 36.02.145 Web: www.uoa.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Θεολογίας

8

http://www.cc.uoa.gr/theology/

Κοινωνικής Θεολογίας

8

http://www.soctheol.uoa.gr/

Νομικής

8

http://www.law.uoa.gr/

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

8

http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=home

Οικονομικών Επιστημών

8

http://www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Root.aspx  

Φιλολογίας

8

http://www.uoa.gr/uoagr/html06/ch06_filos.htm

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

8

http://www.uoa.gr/uoagr/html06/ch06_filos.htm

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

8

http://www.ppp.uoa.gr/

Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

8

http://www.uoa.gr/uoagr/html06/ch06_filos.htm

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.cc.uoa.gr/englang/

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://archaeology.arch.uoa.gr/

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.gs.uoa.gr/

Μουσικών Σπουδών

10

http://www.cc.uoa.gr/music/

Θεατρικών Σπουδών

8

http://www.cc.uoa.gr/drama/  

Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.uoa.gr/uoagr/html06/ch06_filos.htm

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

8

 

Φυσικής

8

http://www.cc.uoa.gr/physics/

Χημείας

8

http://www.chem.uoa.gr/

Μαθηματικών

8

http://www.math.uoa.gr/

Βιολογίας

8

http://www.cc.uoa.gr/biology/

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

8

http://www.geol.uoa.gr/

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

8

http://www.di.uoa.gr/

Ιατρικής

12

http://www.med.uoa.gr/

Οδοντιατρικής

10

http://www.dent.uoa.gr/

Φαρμακευτικής

10

http://www.pharm.uoa.gr/

Νοσηλευτικής

8

http://www.nurs.uoa.gr:85/

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

8

http://www.phed.uoa.gr/

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.cc.uoa.gr/ptde/

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

8

http://www.ecd.uoa.gr/

Επικοινωνίας & ΜΜΕ

8

http://www.media.uoa.gr/

Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

8

http://www.phs.uoa.gr/node.php?n=home

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, 15773 Ζωγράφου Τηλ. 210 7722014 φαξ 210 7722048 Web: www.ntua.gr 

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Πολιτικών Μηχανικών

10

www.civil.ntua.gr  

Μηχανολόγων Μηχανικών

10

www.mech.ntua.gr

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

10

www.ece.ntua.gr

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

www.arch.ntua.gr  

Χημικών Μηχανικών

10

www.chemeng.ntua.gr

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

10

www.survey.ntua.gr

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

10

www.metal.ntua.gr

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

10

www.naval.ntua.gr

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

10

www.mathphys.ntua.gr  

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Λ. Συγγρού 136, 17671, Αθήνα, τηλ. 210 9201013, φαξ 210 9223690 Web: www.panteion.gr E-mail: rector@panteion.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

8

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/polhist/  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

8

http://www.panteion.gr/~desweb/  

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

8

http://www.panteion.gr/gr/new/  

Δημόσιας Διοίκησης

8

  http://www.panteion.gr/gr/tmimata/dd/index.htm  

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

8

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/topa/  

Κοινωνιολογίας

8

http://www.panteion.gr/gr/new/menu/koinoniologia.htm

Κοινωνικής Πολιτικής

8

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/koipol/  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

8

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/koipol/  

Ψυχολογίας

8

http://www.panteion.gr/~psych/  

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ελ. Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα Τηλ.: 210 9549100, 95.77.051-5, Φαξ: (210) 95.77.050 Web: www.hua.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

8

http://www.hua.gr/opage.htm

Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

8

http://www.hua.gr/dpage.htm

Γεωγραφίας 

8

http://www.hua.gr/gpage.htm

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891245, φαξ 2310 844536 Web: uom.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ/ E-MAIL

Οικονομικών Επιστημών

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&categorymenu=2

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=201&categorymenu=2

Διοίκησης Τεχνολογίας

8

http://www.uom.gr/index.php?tmima=202&categorymenu=2

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Τ.Κ.: 50100 Κοζάνη, τηλ.: 24610 49370-1-2 http://www.uowm.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Βαλκανικών Σπουδών

8

http://www.auth.gr/balkan/

Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

10

http://www.enman.uowm.gr/

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.uowm.gr/departments.htm

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

8

http://www.nured-fl.auth.gr/

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

10

http://www.icte.uowm.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 99.60.00, 99.67.76, Φαξ: 2310 20.61.38 Web: www.auth.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Θεολογίας

8

http://www.auth.gr/theo/

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

8

http://www.past.auth.gr/

Νομικής

8

http://www.auth.gr/law/

Οικονομικών Επιστημών

8

http://www.auth.gr/econ/

Πολιτικών Επιστημών 

8

http://www.auth.gr/polsci/

Φιλολογίας

8

http://www.lit.auth.gr/

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

8

http://rotonda.hist.auth.gr/

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

8

http://www.auth.gr/edlit/

Ψυχολογίας

8

http://www.auth.gr/psy/

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.enl.auth.gr/

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.frl.auth.gr/

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.auth.gr/del/

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8

http://www.auth.gr/itl/

Φυσικής

8

http://www.physics.auth.gr/

Μαθηματικών

8

http://www.math.auth.gr/

Χημείας

8

http://www.chem.auth.gr/index.php

Βιολογίας

8

http://www.bio.auth.gr/

Γεωλογίας

8

http://www.geo.auth.gr/

Πληροφορικής

8

http://www.csd.auth.gr/

Πολιτικών Μηχανικών

10

http://www.civil.auth.gr/  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

http://www.arch.auth.gr/

Μηχανολόγων Μηχανικών

10

http://www.meng.auth.gr/mech/el.html

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

10

http://genesis.ee.auth.gr/
SITE_AUTH_UNIVERSITY/
SITE_EDEPARTMENT
/homepage_GR.html

Χημικών Μηχανικών

10

http://www.cheng.auth.gr/

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

10

http://istos.topo.auth.gr/

Μουσικών Σπουδών

10

http://www.auth.gr/mus/

Θεάτρου

10

www.auth.gr

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.eled.auth.gr/

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

8

http://www.eled.auth.gr/

Γεωπονίας

10

http://www.auth.gr/agro/

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

10

http://www.auth.gr/forestry/

Κτηνιατρικής

10

http://www.auth.gr/vet/

Ιατρικής

12

http://www.med.auth.gr/

Οδοντιατρικής

10

http://www.auth.gr/dent/index.html

Φαρμακευτικής

10

http://www.pharm.auth.gr/gr/

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

8

http://www.auth.gr/phed/

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σερρών)

8

http://www.auth.gr/tefaa-sr/

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

8

http://www.jour.auth.gr/

Κινηματογράφου

10

http://www.auth.gr/film/

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

10

www.auth.gr

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

10

www.auth.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πανεπιστημιούπολη, 26500 Πάτρα, Τηλ. 2610/ 991822, 991040, φαξ 2610 991711 web: http://www.upatras.gr/  E-mail: rectorate@upatras.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Φυσικής

8

http://www.physics.upatras.gr  

Μαθηματικών

8

http://www.math.upatras.gr  

Χημείας

8

http://www.chemistry.upatras.gr    

Βιολογίας

8

http://www.biology.upatras.gr    

Γεωλογίας

8

http://www.geology.upatras.gr    

Επιστήμης των Υλικών 

8

http://www.matersci.upatras.gr  

Ιατρικής

12

http://www.med.upatras.gr  

Φαρμακευτικής

10

http://www.pharmacy.upatras.gr    

Πολιτικών Μηχανικών

10

http://www.civil.upatras.gr    

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

10

http://www.mead.upatras.gr    

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

10

http://www.ee.upatras.gr

Χημικών Μηχανικών

10

http://www.chemeng.upatras.gr

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

10

http://www.ceid.upatras.gr

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

http://www.upatras.gr/education/
departments/arch.php?lang=el

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.elemedu.upatras.gr

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

8

http://www.upatras.gr/
education/departments/
ptn.php?lang=el

Θεατρικών Σπουδών

8

http://www.theaterst.upatras.gr

Φιλοσοφίας

8

http://www.philosophy.upatras.gr

Φιλολογίας

8

http://www.upatras.gr/
education/departments/
philology.php?lang=el

Οικονομικών Επιστημών

8

http://www.econ.upatras.gr    

Διοίκησης Επιχειρήσεων

8

http://webba.bma.upatras.gr  

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, 73132 Χανιά, τηλ 28210 28400, 28462, φαξ 28210 28417, www.tuc.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Μηχανικών Περιβάλλοντος

10

http://www.enveng.tuc.gr/

Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

10

http://www.ece.tuc.gr/

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

10

http://www.dpem.tuc.gr/

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

10

http://www.mred.tuc.gr/

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

http://www.arch.tuc.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έδρα Λαμία Τηλ. 22310 66700 -10 - 20 - 30 - 40

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

8

http://www.ucg.gr

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

8

http://www.ucg.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τέρμα Αργοναυτών &   Φιλελλήνων,  38221 Βόλος ,  τηλ.  2421 074000, 74500, φαξ 24210 74616 http://www.uth.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

www.pre.uth.gr  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

8

www.ece.uth.gr

Ειδικής Αγωγής 

8

  www.sed.uth.gr

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

8

www.ha.uth.gr  

Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος

10

www.agr.uth.gr  

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

10

www.agr.uth.gr  

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

10

www.prd.uth.gr

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

10

www.mie.uth.gr

Πολιτικών Μηχανικών

10

www.civ.uth.gr  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

fos.prd.uth.gr/archweb  

Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

10

www.inf.uth.gr  

Ιατρικής

12

www.med.uth.gr

Κτηνιατρικής

10

www.vet.uth.gr

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

8

www.bio.uth.gr

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

8

www.pe.uth.gr    

Οικονομικών Επιστημών

8

www.econ.uth.gr  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη 2710 230006, 230005 http://www.upelop.gr και http://portal.uop.gr/index.jsp E-mail : icalambo@uop.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

8

http://www.upelop.gr/departments/
depart1/index.shtml

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

8

http://www.upelop.gr/departments/
depart2/index.shtml

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

8

http://kalamata.uop.gr/~hamccd/

Φιλολογίας 

8

http://kalamata.uop.gr/~litd/

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

8

http://www.upelop.gr/departments/
depart8/index.shtml

Οικονομικών Επιστημών

8

http://econ.uop.gr/~econ/

Θεατρικών Σπουδών

8

http://www.upelop.gr/departments/
depart14/index.shtml

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

8

http://sparti.uop.gr/www/DM_UOP/
pages/greek/main.htm

Νοσηλευτικής

8

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοκρίτου 17, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39000, 39021, Φαξ 25310 39057 www.duth.gr Email: pubrela@duth.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Πολιτικών Μηχανικών

10

http://www.civil.duth.gr/istoriko/frame.htm

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

10

http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm

Μηχανικών Περιβάλλοντος

10

http://www.env.duth.gr/istoriko/frame.htm

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10

http://www.arch.duth.gr/istoriko/frame.htm

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

10

http://www.pme.duth.gr/istoriko/frame.htm

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://alex.eled.duth.gr/eled/

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

8

http://www.psed.duth.gr/

Νομικής

8

http://www.law.duth.gr/
index.el.php?position=school&
file=index

Ιατρικής

12

http://www.med.duth.gr/
index.el.php?position=school
&file=index

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

8

http://www.phyed.duth.gr/flash.aspx

Ιστορίας και Εθνολογίας

8

http://www.he.duth.gr/index.el.php?
position=school&file=index

Ελληνικής Φιλολογίας 

8

http://www.helit.duth.gr/

Κοινωνικής Διοίκησης

8

http://www.socadm.duth.gr/
index.el.php?position=school
&file=index

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

8

http://www.ierd.duth.gr/

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

8

http://www.mbg.duth.gr/

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

10

http://www.fmenr.duth.gr/

Αγροτικής Ανάπτυξης

10

http://www.agro.duth.gr/

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 

8

http://www.bscc.duth.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λόφος Πανεπιστημίου (Τέρμα οδού Αγίου Μπίνειο), Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ.:  2251 0 36000 - 4, 36012 , fax : 2251 0 36019, 36199 Web: www.aegean.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ/ E-MAIL

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

8

www.aegean.gr/social-anthropology

Κοινωνιολογίας 

8

www.aegean.gr/sociology

Γεωγραφίας

8

www.aegean.gr/Geography

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

8

www.aegean.gr/culturaltec

Διοίκησης Επιχειρήσεων

8

www.ba.aegean.gr

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

8

www.stt.aegean.gr

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

10

www.fme.aegean.gr

Μαθηματικών

8

www.math.aegean.gr  

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

10

www.samos.aegean.gr/icsd

Στατιστικής και Αναλογιστικών και Χτηματοοικονομικών Μαθηματικών

8

http://www.actuar.aegean.gr/

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/index.html

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

8

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/

Μεσογειακών Σπουδών 

8

www.rhodes.aegean.gr/tms

Περιβάλλοντος

8

www.aegean.gr/environment

Επιστημών της Θάλασσας 

8

www.aegean.gr/marine  

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

10

www.syros.aegean.gr  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πανεπιστημιούπολη , 74 100 Ρέθυμνο, τηλ 28310 77900, φαξ 28310 77909 Και Λεωφόρος Κνωσσού, 71 409 Ηράκλειο, τηλ. 2810 393210, 393215, φαξ 2810 210106 http://www.uoc.gr/

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Φιλολογίας

8

http://www.philology.uoc.gr/gr.htm

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

8

http://www.uch.gr/Tmhmata/RETHYMNO/AH/index.html

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

8

http://www.fks.uoc.gr/

Μαθηματικών

8

http://www.tem.uoc.gr/

Φυσικής

8

http://www.physics.uoc.gr/

Βιολογίας

8

http://www.biology.uoc.gr/

Χημείας

8

http://www.chemistry.uoc.gr/

Επιστήμης Υπολογιστών

8

http://www.csd.uch.gr/

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

8

http://www.tem.uoc.gr/

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

8

http://www.materials.uoc.gr/

Ιατρικής

12

http://www.med.uoc.gr/

Κοινωνιολογίας

8

http://www.soc.uoc.gr/social/index.html

Οικονομικών Επιστημών

8

http://www.soc.uoc.gr/econ/index.php

Ψυχολογίας

8

http://www.soc.uoc.gr/psycho/index.htm

Πολιτικής Επιστήμης 

8

http://www.soc.uoc.gr/political/  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.edc.uoc.gr/

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

8

http://www.edc.uoc.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ τηλ. 26510 97446, 97288, 97227, 97439 φαξ 26510 97200,97063 http://www.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Φιλολογίας

8

http://www.uoi.gr/schools/human/philology/

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

8

http://www.uoi.gr/schools/human/
hist_arch/hist_arch.html

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

8

http://www.uoi.gr/schools/human/
ph_edu_psy/

Φυσικής

8

www.physics.uoi.gr

Χημείας

8

http://www.uoi.gr/gr/schools/
ximiko/frame1.htm

Μαθηματικών

8

http://www.math.uoi.gr/

Πληροφορικής

8

www.cs.uoi.gr

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

8

http://www.uoi.gr/schools/
edu/ptde/index.htm

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

8

http://www.uoi.gr/schools/
early-childhood/

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

10

http://www.math.uoi.gr/

Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών

10

www.materials.uoi.gr

Ιατρικής

12

http://medlab.cs.uoi.gr/
medicalschool/

Οικονομικών Επιστημών

8

www.econ.uoi.gr

Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης 

8

http://www.uoi.gr/schools
/art_sciences/

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

10

http://www.culture.uoi.gr/
epikoinonia.htm

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

10

http://www.agricman.uoi.gr/

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

8

http://www.culture.uoi.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καραολή - Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, Τηλ.: 210 41.42.000, 4142217, Φαξ: 210 41.42.328 Web: www.unipi.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ/ E-MAIL

Οικονομικής Επιστήμης

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
oikon_epist/oikon_epist_index.html

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
org_dioik_epix/org_dioik_epix_index.html

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
stat_asfal/stat_asfal_index.html

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
xrhm_trap/xrhm_trap_index.html  

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

8

http://www.tex.unipi.gr/index.html

Ναυτιλιακών Σπουδών

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
naut_spoud/naut_spoud_index.html

Πληροφορικής

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm
/plhorf/plhrof_index.html

Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

8

http://www.ted.unipi.gr/

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

8

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/
diethn/diethn_index.html

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων 42 Αθήνα 10682, Τηλ.: 210 3816930

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Εικαστικών Τεχνών

10

www.asfa.gr

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα 49100 Web: http://www.ionio.gr  e-mail : noc@ionio.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

8

http://www.ionio.gr/txgmd/index.html  

Μουσικών Σπουδών

10

http://www.ionio.gr/depts/music/  

Ιστορίας

8

http://www.ionio.gr/history/index.html  

Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας

8

http://www.ionio.gr/tab/index.html  

Πληροφορικής

8

http://www.ionio.gr/depts/compsci/  

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

10

http://www.ionio.gr/depts/av-arts/  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεωργίου Σεφέρη 2, T.K. 30100, Αγρίνιο, Τηλ.: 26410 74158 , Φαξ:26410 74175 Web: www.uwg.gr

ΤΜΗΜΑ

ΕΞ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

10

www.env.uwg.gr

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

10

 

www.deapt.uwg.gr

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

8

 

www.culture.uwg.gr

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής