Β’ ΤΜΗΜΑ Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας

 

Το Β΄ Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Επιστημονικούς κλάδους:

  • ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ Ε.Α.Π.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής