ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Οδοντιατρικής 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2020

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων Οδοντιατρικής Α περιόδου 2020 (27 Ιουλίου - 30 Ιουλίου)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Οδοντιατρικής 2019

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2019 -2η Εξεταστική περίοδος, Νοέμβριος 2019 - Ώρες Προσέλευσης

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2019-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου Μαΐου 2019

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2019 -1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος 2019 - Ώρες Προσέλευσης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Οδοντιατρικής 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2019-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2018

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2018 -2η Εξεταστική περίοδος, Νοέμβριος 2018 - Ώρες Προσέλευσης

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Οδοντιατρικής 2018

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2018

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2018-2Η Εξεταστική Περίοδος - Πρόγραμμα Εξετάσεων-Δηλώσεις Συμμετοχής

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2018 - 1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος 2018 - Ώρες Προσέλευσης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής B Εξεταστικής περιόδου 2017

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2017 - 2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2017 - Ώρες Προσέλευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2017

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2017 - 1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος 2017 - Ώρες Προσέλευσης

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

Τόπος Εξέτασης-Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2017 - 1η Εξεταστική περίοδος

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2017 - 1η Εξεταστική περίοδος

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής B Εξεταστικής περιόδου 2016

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2016

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2016 - 2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2016 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2016 (Μάιος-Ιούνιος 2016)

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016 - (Μάιος-Ιούνιος 2016)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2016

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2016 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2016 - 1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος 2016 - Ώρες Εξέτασης

Εξετάσεις Οδοντιατρικής-1η Εξεταστική περίοδος 2016 -Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Β' Εξεταστικής περιόδου 2015 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015)

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2015

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2015

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2015 - 2η Εξεταστική περίοδος, Σεπτέμβριος 2015 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ - 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2015 (Απρίλιος-Μάιος 2015)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2015 - (Απρίλιος-Μάιος 2015)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2015

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2015 - 1η Εξεταστική περίοδος, Απρίλιος 2015 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015

1H ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής B' Εξεταστικής περιόδου 2014 (Οκτώβριος 2014)

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 - (Οκτώβριος 2014)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Β' εξεταστικής περιόδου Oδοντιατρικής 2014

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2014

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2014 - 2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2014 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2H ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 - (Μάιος 2014)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2014

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2014

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2014 - 1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος 2014 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1H ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 - (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής B' Εξεταστικής περιόδου 2013 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων B' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2013 - 2η Εξεταστική περίοδος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 (Σεπτέμβριος 2013)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2013 (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2013)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων A' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2013-1η Εξεταστική περίοδος, Σεπτέμβριος 2013 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής -Οδοντιατρικής Β' Εξεταστικής περιόδου 2012 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2012)

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής- Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 - (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Β' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2012 (Δεκέμβριος)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2012-2η Εξεταστική περίοδος, Δεκέμβριος 2012 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2012 - 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 - (Μάιος 2012)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2012

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής, Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012).

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 - A’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 - A’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής Β’ Εξ. Περιόδου 2011.

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής B' εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2011.

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων B' εξεταστικής περιόδου Οδοντιατρικής, Δεκεμβρίου 2011.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011).

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2011-2η Εξεταστική περίοδος, Δεκέμβριος 2011 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης.

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής, Σεπτεμβρίου 2011.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής Εξ. Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 - 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011)

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2011-1η Εξεταστική περίοδος, Σεπτέμβριος 2011 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2010.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 - 1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2010

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής Εξ. Περιόδου 2010

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010

Λίστα Συμμετεχόντων στις εξετάσεις Οδοντιατρικής Σεπτεμβρίου 2010

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2010- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2009.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2010

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2009

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2008

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2009

Λίστα Συμμετεχόντων στις εξετάσεις οδοντιατρικής Σεπτεμβρίου 2009

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2009- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εμπλουτισμός Τράπεζας Θεμάτων μαθήματος ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Ιούλιος 2009)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2008

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2008

Επίδειξη γραπτών - 2η Εξεταστική Οδοντιατρικής 2008

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Δεκεμβρίου 2008 (περιοδοντολογία-κιν.προσθετική-ενδοδοντία-ακτινοδιαγνωστική)

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Δεκεμβρίου 2008

Συμπληρωματική Λίστα Συμμετεχόντων Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Δεκεμβρίου 2008

Λίστα συμμετεχόντων οδοντιατρικής 2ης εξεταστικής Δεκεμβρίου 2008

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου οδοντιατρικής 2008

ρες και Τόπος Εξέτασης-2η Εξεταστική Οδοντιατρικής 2008

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ FAX ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ FAX.

Εξεταστική Οδοντιατρικής περιόδου Δεκεμβρίου 2008

Επίδειξη γραπτών - 1η Εξεταστική Ιατρικής κ Οδοντιατρικής 2008

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 1ης Εξ. Περιόδου Μαΐου 2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- 1η Εξεταστική Περίοδος 2008

Ώρες και Τόπος Εξέτασης 1η Εξεταστικής Οδοντιατρικής Μαΐου 2008

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΟΥ 2008

Εξετάσεις Οδοντιατρικής περιόδου Μαΐου 2008

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2007

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επίδειξη γραπτών - 2η Εξεταστική Ιατρικής και Οδοντιατρικής 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- 2η Εξεταστική Περίοδος 2007

Συμπληρωματική λίστα 2ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2007

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ώρες και Τόπος Εξέτασης 2η Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2007

Εξετάσεις Οδοντιατρικής περιόδου Δεκεμβρίου 2007

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 1ης Εξ. Περιόδου 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- 1η Εξεταστική Περίοδος 2007

Νέα συμπληρωματική λίστα 1ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2007

Συμπληρωματική λίστα 1ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2007

Ώρες και Τόπος Εξέτασης1η Εξεταστική Οδοντιατρικής 2007

Κατανομή Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2007

 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις Οδοντιατρικής περιόδου Ιουνίου 2007

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- 2η Εξεταστική Περίοδος 2006

Ώρες και Τόπος Εξέτασης-2η Εξεταστική Οδοντιατρικής 2006

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2ης Περιόδου Δεκεμβρίου 2006

Κατανομή Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2006Εξεταστέα Υλη

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2006

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2005

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2005

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004

Αποτελέσματα 2ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2003

Ετήσιος Προγραμματισμός εξετάσεων

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Όροι συμμετοχής στις εξετάσεις Οδοντιατρικής

Επισημάνσεις προς Εξεταζομένους

Χρόνος Εξέτασης- Βαθμολόγηση στις Εξετάσεις Οδοντιατρικής