ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (28.07.2020)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 42,25
2 10856/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 98,75
3 3247/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 61,25
4 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 25,50
5 1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 34,75
6 8561/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 73,75
7 15551/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 73
8 6687/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 12,75
9 7098/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 87,75
10 12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 41,25
11 Α/1488-2020(2020-03-26) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 54,25
12 25345/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 91,25
13 18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 59
14 Α/489-2019(2019-10-31) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 89,5