ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (30.07.2020)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 26,25
2 3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 45,00
3 1887/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 13,75
4 18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 46,00
5 15551/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 72,25
6 6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 40,00
7 6687/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 7,25
8 19828/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 87,50
9 7098/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 75,00
10 Α/1011-2020(2020-03-05) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 53,75
11 Α/493-2019(2019-11-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 69,25
12 25345/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 94,00
13 28681/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 67,00