ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (27.07.2020)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 67,75
2 6909/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 82,00
3 3247/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 68,75
4 15551/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 84,25
5 6717/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 72,50
6 6687/2002 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 23,75
7 Α/1011-2020(2020-03-05) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 71,75
8 Α/1488-2020(2020-03-26) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 77,50
9 Α/493-2019(2019-11-01) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 57,25
10 Α/4461-2020(2020-07-23) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 74,25
11 23176/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 46,75
12 28972/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 63,75