ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020- 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (30.07.2020)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 44,75
2 21039/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 88,50
3 6909/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 77,75
4 Α/333-2019(2019-10-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 57,25
5 1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 49,00
6 15551/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 84,00
7 6687/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 13,50
8 Α/1011-2020(2020-03-05) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 53,75
9 Α/493-2019(2019-11-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 53,00
10 23176/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 51,75