ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (27.07.2020  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39,50
2 21039/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 77,25
3 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 59,50
4 Α/333-2019(2019-10-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 55,50
5 1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,75
6 15551/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 77,25
7 6687/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4,25
8 Α/1011-2020(2020-03-05) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 67,75
9 22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 53,50
10 Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 41,75
11 Α/4461-2020(2020-07-23) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 38,75
12 Α/489-2019(2019-10-31) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 77,25