ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (06.11.2019)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 58,50
2 10856/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 73,75
3 6909/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 74,00
4 25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 39,25
5 1887/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 50,50
6 15551/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 61,50
7 6687/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 15,25
8 7098/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 71,00
9 Α/493-2019(2019-11-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 52,50
10 Α/489-2019(2019-10-31) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 72,00