ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (28.07.2020)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 58,25
2 10856/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 92,75
3 21039/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 94,25
4 6909/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 92,25
5 1887/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 20,25
6 18592/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 78,25
7 15551/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 88,25
8 6717/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 68,00
9 6687/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 14,25
10 19828/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 97,50
11 7098/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 80,75
12 28972/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 79,25
13 Α/489-2019(2019-10-31) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 88,00