ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.  
Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΜΑ
1 7811/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  7811/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  7811/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  7811/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  7811/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  7811/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  7811/2019 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  7811/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 10856/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  10856/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  10856/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 4186/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  4186/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  4186/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  4186/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 21039/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21039/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  21039/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  21039/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  21039/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21039/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  21039/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  21039/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 5638/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  5638/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5638/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  5638/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25569/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  25569/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 3247/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  3247/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  3247/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  3247/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  3247/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  3247/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 9141/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  9141/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  9141/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  9141/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  9141/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  9141/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  9141/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  9141/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 26712/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26712/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  26712/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  26712/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26712/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  26712/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
11 1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1887/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  1887/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  1887/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 8561/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  8561/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
13 6717/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  6717/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  6717/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  6717/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  6717/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  6717/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
14 19828/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19828/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19828/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  19828/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  19828/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19828/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 7098/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  7098/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  7098/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  7098/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  7098/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  7098/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  7098/2019 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  7098/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
16 12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  12307/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  12307/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  12307/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  12307/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  12307/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  12307/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 22426/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 25345/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  25345/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
19 22522/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  22522/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  22522/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
20 18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  18452/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  18452/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  18452/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  18452/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21 23970/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23970/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  23970/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  23970/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  23970/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23970/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  23970/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  23970/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
22 28681/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
23 5517/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  5517/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
24 21019/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21019/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  21019/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  21019/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  21019/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21019/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  21019/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 Α/489-2019(2019-10-31) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  Α/489-2019(2019-10-31) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
26 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  Α/333-2019(2019-10-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27 Α/493-2019(2019-11-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  Α/493-2019(2019-11-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ