ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Ιατρικής 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020)

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων Ιατρικής Α περιόδου 2020 (21 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου Ιατρικής 2019

Εξετάσεις Ιατρικής 2019 -2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2019 - Ώρες Προσέλευσης

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2019 -2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY 2019 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Ιατρικής 2018

Εξετάσεις Ιατρικής 2019 -1η Εξεταστική περίοδος, Ιούνιος 2019 - Ώρες Προσέλευσης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2019 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)

Εξετάσεις Ιατρικής 2018 -2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2018 - Ώρες Προσέλευσης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης Εξεταστικής Περιόδου Ιατρικής 2018

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2018

Εξετάσεις Ιατρικής 2018-2η Εξεταστική Περίοδος - Πρόγραμμα Εξετάσεων-Δηλώσεις Συμμετοχής

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY 2018

Εξετάσεις Ιατρικής 2018 - 1η Εξεταστική περίοδος, Ιούνιος 2018 - Ώρες Προσέλευσης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2018 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής B Εξεταστικής περιόδου 2017

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

Εξετάσεις Ιατρικής 2017 - 2η Εξεταστική περίοδος, Νοέμβριος 2017 - Ώρες Προσέλευσης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017 - 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2017

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)

Εξετάσεις Ιατρικής 2017 - 1η Εξεταστική περίοδος, Ιούνιος 2017 - Ώρες Προσέλευσης

Τόπος Εξέτασης-Εξετάσεις Ιατρικής 2017 -1η Εξεταστική περίοδος

Εξετάσεις Ιατρικής 2017 -1η Εξεταστική περίοδος

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής B Εξεταστικής περιόδου 2016

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2016

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)

Εξετάσεις Ιατρικής 2016 - 2η Εξεταστική περίοδος, Σεπτέμβριος 2016 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016 - 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2016 (Μάιος-Ιούνιος 2016)

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016 - (Μάιος-Ιούνιος 2016)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2016

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)

Εξετάσεις Ιατρικής 2016 - 1η Εξεταστική περίοδος, Μάιος-Ιούνιος 2016 - Ώρες Εξέτασης

Εξετάσεις Ιατρικής - 1η Εξεταστική περίοδος 2016 -Τόπος Εξέτασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016 - 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2016

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Β' Εξεταστικής περιόδου 2015 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015)

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2015

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2015

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤ-ΟΚΤ 2015 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015)

Εξετάσεις Ιατρικής -2η Εξεταστική περίοδος 2015 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2015 (Απρίλιος-Μάιος 2015)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015 - 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2015 - (Απρίλιος-Μάιος 2015)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων A' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2015

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2015 (Μάϊος 2015)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015)

Εξετάσεις Ιατρικής -1η Εξεταστική περίοδος 2015 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015 - 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής B' Εξεταστικής περιόδου 2014 (Οκτώβριος 2014)

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 - (Οκτώβριος 2014)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Β' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2014

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 (Οκτώβριος 2014)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014)

Εξετάσεις Iατρικής 2014 - 2η Εξεταστική περίοδος, Οκτώβριος 2014 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2014

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 - (Μάιος 2014)

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2014 (Μάιος 2014)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014)

Εξετάσεις Ιατρικής - 1η Εξεταστική περίοδος 2014 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 - (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής B' Εξεταστικής περιόδου 2013 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 - (Οκτώβριος 2013)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων B' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2013

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 (Δεκέμβριος 2013)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013)

Εξετάσεις Ιατρικής - 2η Εξεταστική περίοδος - Δεκέμβριος 2013 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013 - Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2013

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής - Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2013 (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2013)

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2013 (Οκτώβριος 2013)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013)

Εξετάσεις Ιατρικής - 1η Εξεταστική περίοδος Οκτωβρίου 2013 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής -Οδοντιατρικής Β' Εξεταστικής περιόδου 2012 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2012)

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής- Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 - (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Β' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2012 (Νοεμβρίου 2012)

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 (Νοέμβριος 2012)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012)

Εξετάσεις Ιατρικής - 2η Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2012 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 - (Μάιος 2012)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής Α' Εξεταστικής περιόδου 2012 (Μάιος 2012).

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2012 (Μαΐου 2012).

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2012 (Μάιος 2012)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012)

Ανακοίνωση για την Τράπεζα Θεμάτων Ιατρικής

Εξετάσεις Ιατρικής - 1η Εξεταστική περίοδος Μαΐου 2012 - Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Ανανεωμένη Τράπεζα Ερωτήσεων Μαθήματος Φαρμακολογίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2011 - (Ιανουάριος 2012)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής Β’ περιόδου 2011 (Ιανουάριος 2012)

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων B' εξεταστικής περιόδου Iατρικής 2011 (Ιανουαρίου 2012).

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2011 (Ιανουάριος 2012)

Διευκρίνηση για τις εξετάσεις Ιατρικής Β' Περιόδου 2011

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011)

Εξετάσεις Ιατρικής -2η Εξεταστική περίοδος, Ιανουάριος 2012- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων Α' εξεταστικής περιόδου Iατρικής, Σεπτεμβρίου 2011.

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξ. Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 - 2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου Σεπτεμβρίου2011

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2011

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011)

Εξετάσεις Ιατρικής 2011-1η Εξεταστική περίοδος, Σεπτέμβριος 2011- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων εξεταστικής περιόδου ιατρικής 2010.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 - 1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Ανανεωμένη Τράπεζα Ερωτήσεων Εξετάσεων Ιατρικής (Τράπεζα Μαθήματος Φαρμακολογίας)

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2010

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής Εξ. Περιόδου 2010

Αποτελέσματα Ιατρικής Εξεταστικής Οκτωβρίου 2010

Λίστα Συμμετεχόντων Ιατρικής Εξεταστικής Περιόδου 2010

Εξετάσεις Ιατρικής 2010- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2010

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων εξεταστικής περιόδου ιατρικής 2009

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2009

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής Εξ. Περιόδου 2009

Ανανεωμένη Τράπεζα Ερωτήσεων Εξετάσεων Ιατρικής - Φυσιολογία

Αποτελέσματα Ιατρικής Εξεταστικής Οκτωβρίου 2009

Συμπληρωματική Λίστα Συμμετεχόντων Ιατρικής Εξεταστικής Περιόδου 2009

Λίστα Συμμετεχόντων Ιατρικής Εξεταστικής Περιόδου 2009

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

Εξετάσεις Ιατρικής Οκτωβρίου 2009 - Ανακοίνωση

Εξετάσεις Ιατρικής 2009- Ώρες και Τόπος Εξέτασης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 2ης εξεταστικής περιόδου ιατρικής 2008

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2008

Επίδειξη γραπτών - 2η Εξεταστική Ιατρικής 2008

Αποτελέσματα Ιατρικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2008

Λίστα Συμμετεχόντων Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2008

Ώρες και Τόπος Εξέτασης-2η Εξεταστική Ιατρικής 2008

Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων 1ης εξεταστικής περιόδου ιατρικής 2008

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξ. Περιόδου 2008

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ FAX ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ FAX.

Εξεταστική Ιατρικής περιόδου Δεκεμβρίου 2008

Επίδειξη γραπτών - 1η Εξεταστική Ιατρικής κ Οδοντιατρικής 2008

Αποτελέσματα Ιατρικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2008

Συμπληρωματική λίστα συμμετεχόντων στις εξετάσεις ιατρικής

Kατανομή Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2008

Ώρες και Τόπος Εξέτασης - 1η Εξεταστική Ιατρικής 2008

Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής Σεπτεμβρίου 2008
Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Εξεταστική Ιατρικής Σεπτεμβρίου 2008

Εξετάσεις Ιατρικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2008

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2007

Επίδειξη γραπτών - 2η Εξεταστική Ιατρικής και Οδοντιατρικής 2007

Αποτελέσματα Ιατρικής - 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2007

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής 2ης Περιόδου 2007

Kατανομή Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2007

Ώρες και Τόπος Εξέτασης - 2η Εξεταστική Ιατρικής 2007

Εξετάσεις Ιατρικής περιόδου Δεκεμβρίου 2007

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 1ης Εξ. Περιόδου 2007

Αποτελέσματα Ιατρικής - 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2007

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής 1ης Περιόδου 2007

Kατανομή Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2007

Εξετάσεις Ιατρικής περιόδου Ιουλίου 2007

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής 2ης Εξ. Περιόδου 2006

Αποτελέσματα Ιατρικής - 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2006

Kατανομή Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2006

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής 2ης Περιόδου 2006

Προσκόμιση πρωτότυπου παραβόλου

Ώρες και Τόπος Εξέτασης - 2η Εξεταστική Ιατρικής 2006

Εξεταστέα ύλη μαθήματος Ανατομίας

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2006

Εξετάσεις Ιατρικής 2ης Περιόδου Δεκεμβρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αριθμός Λογαριασμού κατάθεσης Παραβόλου Εξετάσεων Ιατρικής

Διαδικασία Εξετάσεων

Χρόνος Εξέτασης - Βαθμολόγηση στις Εξετάσεις Ιατρικής


Οδηγίες προς Εξεταζόμενους

Ύλη εξετάσεων κλάδου Ιατρικής

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2006

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2005

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2005

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004

1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004

2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2003 - Σ.τ.Ε - Προηγούμενα Αποτελέσματα

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής