Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 8-06-2021
Πηγή: Πληροφορίες

Αποτελέσματα Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Ιουνίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -- ΙΟΥΝΙΟΣ 2021-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4440-2020(2020-07-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50
2 Α/4660-2020(2020-08-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50,25
3 9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 54
4 3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 55
5 6153/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,25
6 Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,75
7 Α/5985-2020(2020-10-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 72,5
8 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4247-2020(2020-07-03) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2,5
2 -39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 26,25
3 Α/5165-2020(2020-09-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 28,75
4 20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 30,75
5 28518/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 32
6 Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 33,75
7 Α/1713-2020(2020-04-06) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35
8 Α/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35,75
9 Α/5511-2020(2020-10-07) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38,75
10 21754/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43,25
11 -25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 44,25
12 Α/5479-2020(2020-10-06) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 44,75
13 Α/5190-2020(2020-09-22) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 49,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 20457/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 50,5
2 Α/5511-2020(2020-10-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 58,5
3 18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 62,25
4 10760/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 69,5
5 2024/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 71,5
6 Α/2557-2020(2020-05-11) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 72,5
7 Α/5985-2020(2020-10-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 79
8 17032/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 83,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (08.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4247-2020(2020-07-03) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 15
2 8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 21,25
3 Α/1713-2020(2020-04-06) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 22,5
4 20046/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 26
5 Α/4434-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 32
6 Α/5165-2020(2020-09-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 33,75
7 12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 35,5
8 Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 37,5
9 28987/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 40,25
10 Α/5190-2020(2020-09-22) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 43,5
11 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 47,25
12 Α/5479-2020(2020-10-06) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 49

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (09.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 16910/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 52,25
2 10760/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,00
3 Α/6032-2020(2020-10-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,75
4 3077/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 55,50
5 6153/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 63,00
6 Α/2557-2020(2020-05-11) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 66,50
7 Α/5985-2020(2020-10-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 68,50
8 21824/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 69,00
9 17032/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (09.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/6890-2020(2020-11-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0,00
2 Α/4247-2020(2020-07-03) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8,75
3 -39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13,75
4 Α/297-2021(2021-01-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16,75
5 Α/3593-2020(2020-06-09) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18,75
6 -27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22,50
7 8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 23,25
8 27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 24,00
9 19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 24,00
10 20046/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28,25
11 Α/1713-2020(2020-04-06) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28,25
12 12444/2007 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30,25
13 9113/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 32,5
14 -25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 35,75
15 Α/4434-2020(2020-07-17) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36,25
16 Α/5165-2020(2020-09-21) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 41,25
17 7937/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 43,5
18 28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 43,75
19 3008/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44
20 9163/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,5
21 Α/3380-2021(2021-06-04) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,5
22 Α/5190-2020(2020-09-22) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 46
23 27823/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 46,25
24 Α/1583-2020(2020-03-31) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47,5
25 Α/5511-2020(2020-10-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47,75
26 28987/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 48
27 11386/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 48,5

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (09.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/5985-2020(2020-10-27) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 51,25
2 2024/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 55,50
3 19161/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 57,75
4 Α/1781-2020(2020-04-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 58,25
5 21824/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 59,50
6 Α/4433-2020(2020-07-17) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 61,75
7 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 62,75
8 17032/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 72,25
9 18760/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 92,5

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (09.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/5505-2020(2020-10-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 3,75
2 Α/4247-2020(2020-07-03) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 10,00
3 12444/2007 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 16,75
4 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 16,75
5 Α/6890-2020(2020-11-30) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 19,50
6 Α/5190-2020(2020-09-22) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 21,50
7 Α/1713-2020(2020-04-06) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 22,25
8 Α/5165-2020(2020-09-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 27,5
9 13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 31,75
10 20046/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 33,25
11 Α/5511-2020(2020-10-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 35
12 17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 46,75


ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (10.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7937/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 50,5
2 Α/5190-2020(2020-09-22) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56
3 Α/5165-2020(2020-09-21) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56,5
4 16910/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 57,5
5 18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 59,75
6 2024/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 62,25
7 Α/5511-2020(2020-10-07) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 62,5
8 Α/4331-2020(2020-07-08) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 63,25
9 16543/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 63,5
10 Α/6809-2020(2020-11-26) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 72,5
11 3758/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 75,75
12 Α/1956-2020(2020-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 77
13 Α/6032-2020(2020-10-30) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 78,25
14 Α/2557-2020(2020-05-11) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 80
15 Α/5985-2020(2020-10-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 81,25
16 17032/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 83
17 12241/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 84,25
18 Α/2834-2020(2020-05-19) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 90

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (10.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4247-2020(2020-07-03) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 0
2 8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 29
3 12444/2007 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 38
4 Α/297-2021(2021-01-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 38,25
5 Α/1713-2020(2020-04-06) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 42,5
6 27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 43,25
7 2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 46,75
8 Α/4434-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 49,5


ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (10.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 17284/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 53,5
2 Α/5511-2020(2020-10-07) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 53,5
3 Α/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 57,5
4 20457/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 58,25
5 16910/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 60
6 Α/2208-2021(2021-04-14) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 65,5
7 16543/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 69,75
8 26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 71
9 25703/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 71,25
10 Α/4660-2020(2020-08-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 71,75
11 Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 73
12 Α/5985-2020(2020-10-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 75
13 Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 75,25
14 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 76,75
15 Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 82,5
16 12241/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 95,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (10.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4247-2020(2020-07-03) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 0
2 39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 18,75
3 28518/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 30,5
4 Α/297-2021(2021-01-20) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 31,75
5 Α/5165-2020(2020-09-21) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 41,75
6 Α/1713-2020(2020-04-06) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 42,5
7 20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45,5
8 Α/5190-2020(2020-09-22) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 49,25


ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (11.06.2021)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1713-2020(2020-04-06) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 50,00
2 16910/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 54,00
3 Α/5511-2020(2020-10-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 60,25
4 Α/6032-2020(2020-10-30) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 62,25
5 Α/5190-2020(2020-09-22) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 62,25
6 Α/4434-2020(2020-07-17) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 63,75
7 Α/3380-2021(2021-06-04) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 65,50
8 Α/6809-2020(2020-11-26) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 66,25
9 Α/2208-2021(2021-04-14) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 68,50
10 Α/6728-2020(2020-11-23) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 70,75
11 Α/4660-2020(2020-08-19) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 74,00
12 10760/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 75,00
13 Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 82,25
14 Α/4947-2020(2020-09-10) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 87,75
15 Α/5985-2020(2020-10-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 91,5

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (11.06.2021)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/4247-2020(2020-07-03) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 8,75
2 Α/297-2021(2021-01-20) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 32,25
3 4047/2012 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 41,75
4 Α/5505-2020(2020-10-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 45,25
5 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 46,5
6 Α/5165-2020(2020-09-21) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 48,75

Τελευταία Ενημέρωση: 11-06-2021
Επιστροφή