Κατηγορία: Οδοντιατρική Καταχωρήθηκε: 11-06-2021
Πηγή: Πληροφορίες

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.

21039/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
21039/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
21039/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6909/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6909/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
6909/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6909/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
3247/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
3247/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
3247/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
9141/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
9141/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
9141/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11556/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
11556/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
11556/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
11556/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
11556/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
11556/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11556/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
11556/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
1887/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1887/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18592/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
18592/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
18592/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
6717/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
6717/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
19828/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
19828/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
12307/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
12307/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
12307/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
12307/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12307/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
12307/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
22700/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
22700/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
22700/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
18452/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
18452/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18452/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23176/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23176/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
23176/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
23176/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23176/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23176/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23970/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23970/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
23970/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
23970/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
23970/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23970/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23970/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
23970/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28972/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
28972/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
28972/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
28972/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/5194-2020(2020-09-22) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2021(2021-03-11) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/493-2019(2019-11-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/6277-2020(2020-11-10) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 Α/333-2019(2019-10-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Α/1488-2020(2020-03-26) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 Α/1488-2020(2020-03-26) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
 Α/1488-2020(2020-03-26) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
 Α/1488-2020(2020-03-26) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 Α/1488-2020(2020-03-26) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 Α/3587-2021(2021-06-11) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση: 11-06-2021
Επιστροφή