Κατηγορία: Οδοντιατρική Καταχωρήθηκε: 17-06-2021
Πηγή: Πληροφορίες

Αποτελέσματα Οδοντιατρικής 1ης εξεταστικής Ιουνίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ -- ΙΟΥΝΙΟΣ 2021-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (14.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2024 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 65,50
2 6909/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 80,75
3 9141/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 93,75
4 12307/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 63,25
5 25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 98,75
6 22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 64,00
7 18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,75
8 23176/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 56,00
9 28972/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 51,75
10 Α/5194-2020(2020-09-22) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 59,75
11 Α/1583-2021(2021-03-11) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 75,50
12 Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 67,25
13 Α/4461-2020(2020-07-23) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 67,00
14 Α/6277-2020(2020-11-10) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 75,00
15 Α/1488-2020(2020-03-26) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 43,75
16 Α/3587-2021(2021-06-11) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 55,50

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (14.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 21039/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 85,75
2 18592/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 74,75
3 19828/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 93,75
4 23176/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 81,75
5 Α/5194-2020(2020-09-22) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 64,25
6 Α/3587-2021(2021-06-11) ΕΞΑΚΤΙΚΗ 92,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (15.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 80,50
2 21039/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 95,00
3 6909/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 90,25
4 1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 68,75
5 6717/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 69,50
6 12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 64,75
7 23176/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 56,75
8 28972/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 66,75
9 Α/5194-2020(2020-09-22) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 46,00
10 Α/1011-2020(2020-03-05) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 64,50
11 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 72,00
12 Α/3587-2021(2021-06-11) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 64,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (15.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 11556/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 95,25
2 23176/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 51,75
3 Α/5194-2020(2020-09-22) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 55,75
4 Α/1011-2020(2020-03-05) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 52,75
5  Α/333-2019(2019-10-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 70,75
6  Α/1488-2020(2020-03-26) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 52,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (16.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 6909/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 83,75
2 3247/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 57,25
3 11556/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 95,50
4 25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 96,25
5 23970/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 56,00
6 Α/5194-2020(2020-09-22) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 62,00
7 Α/1583-2021(2021-03-11) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 63,00
8 Α/1011-2020(2020-03-05) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 69,25
9 Α/4461-2020(2020-07-23) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 67,00

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (16.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 21039/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 85,25
2 25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 64,25
3 3247/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 76,25
4 6717/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 51,00
5 18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 42,25
6 23176/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 61,75
7 28972/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 46,50
8 Α/5194-2020(2020-09-22) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 49,00
9 Α/1011-2020(2020-03-05) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 53,00
10 Α/333-2019(2019-10-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 53,50
11 Α/1488-2020(2020-03-26) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 48,50

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (17.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2021 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 64,25
2 25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 73,75
3 3247/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 71,25
4 9141/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 84,00
5 1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 56,25
6 19828/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 78,75
7 23970/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 19,50
8 Α/5194-2020(2020-09-22) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 41,00
9 Α/1583-2021(2021-03-11) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 63,00
10 Α/4461-2020(2020-07-23) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 37,25
11 Α/1488-2020(2020-03-26) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 44,00

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (17.06.2021)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7811/2020 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 77,25
2 6909/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 84,00
3 25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 87,25
4 3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 80,00
5 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 33,50
6 9141/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 94,25
7 18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 76,75
8 6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 52,00
9 18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 19,25
10 23176/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 57,00
11 28972/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 41,25
12 Α/5194-2020(2020-09-22) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 44,75
13 Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 68,00
14 Α/1488-2020(2020-03-26) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 35,00

Τελευταία Ενημέρωση: 17-06-2021
Επιστροφή