Τελευταία ενημέρωση : 17 Ιουνίου 2021

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Αποφάσεις Δ.Σ.
Σελίδα 1
14-07-2020 Επικαιροποίηση του πλαισίου αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως
Η Ολομέλεια του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην 11η /26-6-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την......Περισσότερα
13-07-2020 Τροποποίηση της με αριθ.: 166/24-04-2015 απόφασης της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σχετικά με την υποχρεωτική υποβολή πράξης αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ, για τίτλους σπουδών ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου.
Η Ολομέλεια του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην 11η /26-6-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε τη......Περισσότερα
20-04-2018 Oι διπλωματικές εργασίες που κατατίθενται με τις αιτήσεις αναγνώρισης δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2-3-2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας του Δ.Σ., οι διπλωματικές......Περισσότερα
8-06-2016 Πρακτική
«Σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στα ημεδαπά Τμήματα Ψυχολογίας καθώς και......Περισσότερα
8-06-2016 Πρακτική 'Ασκηση Προγραμμάτων Φαρμακευτικής
«Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Τμήματα Φαρμακευτικής της ημεδαπής σχετικά με την πρακτική άσκηση,......Περισσότερα
8-06-2016 Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου - επιπλέον δικαιολογητικό
Το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες......Περισσότερα
8-06-2016 Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου, Πέρνικ, Βουλγαρία
Διευκρινίζεται ότι, μετά από σχετική πληροφόρηση που έλαβε ο Οργανισμός από το NACID της......Περισσότερα
18-03-2016 Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως
Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που......Περισσότερα
23-11-2015 Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό αποδεκτών πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο
Μετά από συζήτηση στην Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015 ερωτημάτων σχετικών με την από 17-7-2015......Περισσότερα
18-09-2015 Αποδεκτή περίοδος έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών στα Πανεπιστήμια της Κύπρου για την αναγνώριση του τίτλου
Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίασή της 172/18-9-2015......Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |4| |>>|