Γραφείο Προέδρου

Το Γραφείο Προέδρου παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο του Οργανισμού, μέχρι δε, την δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Γραφείο Προέδρου υπάγονται και οι Πληροφορικοί του Οργανισμού.