ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν θα λειτουργήσουν την 14η και 16η Αυγούστου 2017, λόγω αδειών του προσωπικού που δεν έχουν αποδοθεί εξ αιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας και των αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων. Στο διάστημα αυτό έχουν προγραμματισθεί εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας του κτιρίου στην Αθήνα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι /νες να υποβάλουν τα αιτήματά τους με ταχυδρομική επιστολή χρησιμοποιώντας τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) έντυπα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής