Ετήσιος απολογισμός Δ.Σ.

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.