Ετήσιος απολογισμός Δ.Σ.

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την περίοδο Φεβρουάριος 2020- Φεβρουάριος 2021.